ApiKeyiniz firebase üzerinden bu ekran görüntüsüne göre alabilirsiniz.private string ApiKey = "AIzaS-apikeyiniz";
public void PushNotification(string title, string body)
{
var baseAddress = "https://fcm.googleapis.com/fcm/send";

var http = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(baseAddress));
http.Accept = "application/json";
http.ContentType = "application/json";
http.Method = "POST";
http.Headers.Add("Authorization", "key=" + ApiKey);

JObject jo = new JObject();
jo.Add("to", "/topics/news");
jo.Add("notification", JObject.Parse("{title:\"" + title + "\",body:\"" + body + "\"}"));
string parsedContent = jo.ToString();
UTF8Encoding encoding = new UTF8Encoding();
Byte[] bytes = encoding.GetBytes(parsedContent);

Stream newStream = http.GetRequestStream();
newStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
newStream.Close();

var response = http.GetResponse();

var stream = response.GetResponseStream();
var sr = new StreamReader(stream);
var content = sr.ReadToEnd();

}

Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız