Google chrome tarayıcısı üzerinden site ziyaretçilerinize bildirim gönderebiliyorsunuz. Google bunun için kullandığı teknolojiyi sürekli değiştirse de 2016'nın sonu itabarı ile Firebase ile karar kılmış durumda. Biz kendi örneğimizde backend yardımı ile izin veren istemcimize bildirim göndereceğiz.
Başlamadan söyleyelim kodunuzun sorunsuz çalışması için web sitenizin SSL altında yani https üzerinden çalışması gerekiyor.

Nasıl yapılacağına geçecek olursak;

İlk olarak google console üzerinde firebase projesi oluşturuyoruz.
Bu adresi kullanabilirsiniz.2) Projenize isim verip oluşturduktan sonra yeni elen sayfada Firebase'i web uygulamanıza ekleyin seçeneğini seçiyoruz.3) Gelen javascript kodunu ve altına benim eklediğim kod bloğunu index.html dosyanız ekleyiniz.

<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/3.6.4/firebase.js"></script>
<script>
// Initialize Firebase
var config = {
apiKey: "AIzaSyAs6YZYc1eJVCt60_BVk4bnQV5pgj7pFYg",
authDomain: "proje1-aee27.firebaseapp.com",
databaseURL: "https://proje1-aee27.firebaseio.com",
storageBucket: "proje1-aee27.appspot.com",
messagingSenderId: "675351775298"
};
firebase.initializeApp(config);
</script>
<!-- END INITIALIZATION CODE -->
<!-- ******************************************************** -->
<script>
// [START get_messaging_object]
// Retrieve Firebase Messaging object.
const messaging = firebase.messaging();
// [END get_messaging_object]
// IDs of divs that display Instance ID token UI or request permission UI.
const tokenDivId = 'token_div';
const permissionDivId = 'permission_div';
// [START refresh_token]
// Callback fired if Instance ID token is updated.
messaging.onTokenRefresh(function() {
messaging.getToken()
.then(function(refreshedToken) {
console.log('Token refreshed.');
// Indicate that the new Instance ID token has not yet been sent to the
// app server.
setTokenSentToServer(false);
// Send Instance ID token to app server.
sendTokenToServer(refreshedToken);
// [START_EXCLUDE]
// Display new Instance ID token and clear UI of all previous messages.
resetUI();
// [END_EXCLUDE]
})
.catch(function(err) {
console.log('Unable to retrieve refreshed token ', err);
showToken('Unable to retrieve refreshed token ', err);
});
});
// [END refresh_token]
// [START receive_message]
// Handle incoming messages. Called when:
// - a message is received while the app has focus
// - the user clicks on an app notification created by a sevice worker
// `messaging.setBackgroundMessageHandler` handler.
messaging.onMessage(function(payload) {
console.log("Message received. ", payload);
// [START_EXCLUDE]
// Update the UI to include the received message.
appendMessage(payload);
// [END_EXCLUDE]
});
// [END receive_message]
function resetUI() {
clearMessages();
showToken('loading...');
// [START get_token]
// Get Instance ID token. Initially this makes a network call, once retrieved
// subsequent calls to getToken will return from cache.
messaging.getToken()
.then(function(currentToken) {
if (currentToken) {
sendTokenToServer(currentToken);
updateUIForPushEnabled(currentToken);
} else {
// Show permission request.
console.log('No Instance ID token available. Request permission to generate one.');
// Show permission UI.
updateUIForPushPermissionRequired();
setTokenSentToServer(false);
}
})
.catch(function(err) {
console.log('An error occurred while retrieving token. ', err);
showToken('Error retrieving Instance ID token. ', err);
setTokenSentToServer(false);
});
}
// [END get_token]
function showToken(currentToken) {
// Show token in console and UI.
var tokenElement = document.querySelector('#token');
tokenElement.textContent = currentToken;
}
// Send the Instance ID token your application server, so that it can:
// - send messages back to this app
// - subscribe/unsubscribe the token from topics
function sendTokenToServer(currentToken) {
if (!isTokenSentToServer()) {
console.log('Sending token to server...');
// TODO(developer): Send the current token to your server.
setTokenSentToServer(true);
} else {
console.log('Token already sent to server so won\'t send it again ' +
'unless it changes');
}
}
function isTokenSentToServer() {
if (window.localStorage.getItem('sentToServer') == 1) {
return true;
}
return false;
}
function setTokenSentToServer(sent) {
if (sent) {
window.localStorage.setItem('sentToServer', 1);
} else {
window.localStorage.setItem('sentToServer', 0);
}
}
function showHideDiv(divId, show) {
const div = document.querySelector('#' + divId);
if (show) {
div.style = "display: visible";
} else {
div.style = "display: none";
}
}
function requestPermission() {
console.log('Requesting permission...');
// [START request_permission]
messaging.requestPermission()
.then(function() {
console.log('Notification permission granted.');
// TODO(developer): Retrieve an Instance ID token for use with FCM.
// [START_EXCLUDE]
// In many cases once an app has been granted notification permission, it
// should update its UI reflecting this.
resetUI();
// [END_EXCLUDE]
})
.catch(function(err) {
console.log('Unable to get permission to notify.', err);
});
// [END request_permission]
}
function deleteToken() {
// Delete Instance ID token.
// [START delete_token]
messaging.getToken()
.then(function(currentToken) {
messaging.deleteToken(currentToken)
.then(function() {
console.log('Token deleted.');
setTokenSentToServer(false);
// [START_EXCLUDE]
// Once token is deleted update UI.
resetUI();
// [END_EXCLUDE]
})
.catch(function(err) {
console.log('Unable to delete token. ', err);
});
// [END delete_token]
})
.catch(function(err) {
console.log('Error retrieving Instance ID token. ', err);
showToken('Error retrieving Instance ID token. ', err);
});
}
// Add a message to the messages element.
function appendMessage(payload) {
const messagesElement = document.querySelector('#messages');
const dataHeaderELement = document.createElement('h5');
const dataElement = document.createElement('pre');
dataElement.style = 'overflow-x:hidden;'
dataHeaderELement.textContent = 'Received message:';
dataElement.textContent = JSON.stringify(payload, null, 2);
messagesElement.appendChild(dataHeaderELement);
messagesElement.appendChild(dataElement);
}
// Clear the messages element of all children.
function clearMessages() {
const messagesElement = document.querySelector('#messages');
while (messagesElement.hasChildNodes()) {
messagesElement.removeChild(messagesElement.lastChild);
}
}
function updateUIForPushEnabled(currentToken) {
showHideDiv(tokenDivId, true);
showHideDiv(permissionDivId, false);
showToken(currentToken);
}
function updateUIForPushPermissionRequired() {
showHideDiv(tokenDivId, false);
showHideDiv(permissionDivId, true);
}
resetUI();
</script>


4) index.html dosyanız ile aynı dizine firebase-messaging-sw.js dosyasını oluşturup 'messagingSenderId': '179717931680' bölümünü kendi ayarlarınızla değiştiriniz.

// [START initialize_firebase_in_sw]
// Give the service worker access to Firebase Messaging.
// Note that you can only use Firebase Messaging here, other Firebase libraries
// are not available in the service worker.
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/3.5.2/firebase-app.js');
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/3.5.2/firebase-messaging.js');

// Initialize the Firebase app in the service worker by passing in the
// messagingSenderId.
firebase.initializeApp({
'messagingSenderId': '179717931680'
});

// Retrieve an instance of Firebase Messaging so that it can handle background
// messages.
const messaging = firebase.messaging();
// [END initialize_firebase_in_sw]

// If you would like to customize notifications that are received in the
// background (Web app is closed or not in browser focus) then you should
// implement this optional method.
// [START background_handler]
messaging.setBackgroundMessageHandler(function(payload) {
console.log('[firebase-messaging-sw.js] Received background message ', payload);
// Customize notification here
const notificationTitle = 'Background Message Title';
const notificationOptions = {
body: 'Background Message body.',
icon: '/firebase-logo.png'
};

return self.registration.showNotification(notificationTitle,
notificationOptions);
});
// [END background_handler]


5) index.html dosyamızın html kısmını yazıyoruz
<div class="demo-layout mdl-layout mdl-js-layout mdl-layout--fixed-header">

<!-- Header section containing title -->
<header class="mdl-layout__header mdl-color-text--white mdl-color--light-blue-700">
<div class="mdl-cell mdl-cell--12-col mdl-cell--12-col-tablet mdl-grid">
<div class="mdl-layout__header-row mdl-cell mdl-cell--12-col mdl-cell--12-col-tablet mdl-cell--8-col-desktop">
<h3>Firebase Cloud Messaging</h3>
</div>
</div>
</header>

<main class="mdl-layout__content mdl-color--grey-100">
<div class="mdl-cell mdl-cell--12-col mdl-cell--12-col-tablet mdl-grid">

<!-- Container for the Table of content -->
<div class="mdl-card mdl-shadow--2dp mdl-cell mdl-cell--12-col mdl-cell--12-col-tablet mdl-cell--12-col-desktop">
<div class="mdl-card__supporting-text mdl-color-text--grey-600">
<!-- div to display the generated Instance ID token -->
<div id="token_div" style="display: none;">
<h4>Instance ID Token</h4>
<p id="token" style="word-break: break-all;"></p>
<button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored"
onclick="deleteToken()">Delete Token</button>
</div>
<!-- div to display the UI to allow the request for permission to
notify the user. This is shown if the app has not yet been
granted permission to notify. -->
<div id="permission_div" style="display: none;">
<h4>Needs Permission</h4>
<p id="token"></p>
<button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored"
onclick="requestPermission()">Request Permission</button>
</div>
<!-- div to display messages received by this app. -->
<div id="messages"></div>
</div>
</div>

</div>
</main>
</div>6) Kodu çalıştırdıktan sonra kendi chrome token'inizi alıyorsunuz (açılan ufak notification confirm kutusuna izin vererek)

7) daha sonra postman v.s. bir araçla ile bu adrese request'te bulunmanız gerekmekte

Öncelikle api keyiniz alıyoruz8) İşte bu kadar, işler sorunsuz gittiyse tarayıcınız üzerinden bildirim almış olmanız gerekiyor, sorularınız olursa çekinmeyin lütfen.

Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız