tsql ile tabloya yeni bir alan eklemeALTER TABLE USERS
ADD AGE INT
1

Sql Server'da bir tabloya yeni alan eklemek


Microsoft sql server'da bir tabloya yeni bir alan eklemek için bu sorguyu kullanabilirsiniz
                  
0

Sql server'da bir alanın veritipini değiştirmek


MSSql server'da tablonuzdaki bir alanın veri tipini değiştirmek için bu sorguyu kullanabili
                  
0