Kütüphane kullanmadan resim / İmaj dosyalarını yeniden boyutlandırma (resize)


C# ile kütüphane kullanmadan resim dosyalarını boyutlandırmak için .net framework ile
                  
0

Android Drawable nesnesini Bitmap'e çevirme


Android projenize Resource olarak kaydettiğiniz herhangi bir drawable nesnesini Bitmap'e çe
                  
0