2'den 100e kadar asal sayıları yazan kod


#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
int i,j;
int x; //fl
c
0

XOR kullanarak swap işlemi || C


#include <stdio.h>

int main(){
int i=5;
int j=3;

if(i!=j){
i^=j;
j^=i
c
0