MSSQL Collation değiştirmeUSE DbName;
ALTER DATABASE DbName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

ALTER
0

MongoDB'de collation'a göre sort etme


MongoDB'nin 3.4 versiyonundan önce dile özel sort işlemleri yapamıyorduk. 3.4 versiyon
                  
0

Command count failed: The featureCompatibilityVersion must be 3.4 to use collation hatası


MongoDB'de yeni eklenen özellikleri (sort v.s.) kullanırken bu hatayı alıyorsanız. İlgili d
                  
0