Stored Procedure içeriğini SQL ile almak


MS Sql server'da herhangi bir strored procedure'nin içeriğini SQL olarak almak içi
                  
1

Veritabananındaki bütün tabloların listesini alma


MSSQL serverda bir veritabanın üzerindeki bütün tablolaların listesini almak içi
                  
1

Veritabanındaki bütün stored procedure'lerin listesini alma


MSSQL serverda bir veritabanındaki bütün stored procedure'lerin listesini almak i&#231
                  
1

Sql server'da tablolarda en son ne zaman değişiklik yapıldığını öğrenme


Bu sorguyla tablolarınızı yapı itibariyle en son değiştirilme tarihine göre sıralayabilirsiniz.
                  
1

saving changes is not permitted hatası


Yazılıma ilk başladığım zamanlar beni çok zorlamıştı :) 

MSSQL′in default bir ayarının değişt
0

Sql Server'da bir tablodaki indexleri öğrenmek


Tablonuzda daha önce oluşturduğunuz indexleri öğrenmek için 'sp_helpindex' st
                  
0

Sunucudaki tüm veritabanlarının yedeğini alma


Microsoft Sql Server'da tüm veritabanlarının yedeğini almak için bu sql sorgusunu kull
                  
0

Veritabanındaki tüm tabloları silme


Microsoft SQL Server'da veritabanındaki tüm tablolaları silmek için bu sorguyu kullana
                  
0

SQL ile günlük kayıt sayısını almak


Herhangi bir tablodaki date alanına göre günlük kayıt sayısını almak için bu sor
                  
0

Veritabanındaki index'leri listelemeSELECT 
TableName = t.name,
IndexName = ind.name,
IndexId = ind.inde
0

veritabanındaki tüm tablo ve sütunlarda arama yapmaDECLARE
@search_string VARCHAR(100),
@table_name SYSNAME,
@table_i
0

Microsoft SQL Server'da replace fonksiyonunun kullanımı


MSSQL'de istediğiniz bir alandaki string değerini başka bir değerle değiştirmek için replace fonksiy
                  
0

Sql Server 2012'de sayfalama


MS Sql Server 2012 ile tsql yardımıyla sayfalama yapmak için bu söz dizimini kullanabilirsiniz [code
                  
0

Sql Server'da bir tabloya yeni alan eklemek


Microsoft sql server'da bir tabloya yeni bir alan eklemek için bu sorguyu kullanabilirsiniz
                  
0

Sql Server'da bir tablodan alan/sütün çıkarma/silme


Microsoft sql server'da bir tablodan alan/sütün silmek/çıkarmak için bu sql 
                  
0

Sql server'da bir alanın veritipini değiştirmek


MSSql server'da tablonuzdaki bir alanın veri tipini değiştirmek için bu sorguyu kullanabili
                  
0

Sql Server'da bütün tabloları silmek


MSSQL Server'da T-Sql yardımıyla bütün tabloları silmek için bu stored procedure&
                  
0