php Objeleri Dizi ye çevirme ( object to array )


bazen lazım oluyor :)

function objectToArray($object)
{
$array=array();
foreach($object as $membe
php
1

php ile diziyi stringe çevirme ( arrayToStr )


bu da yardımcı kod olarak kenarda dursun

function arraytostr($arr){
$jsonkes = json_encode($arr);
php
0

Veritabanı bağlantısı oluşturma ve queryCLASS DB_Class {

VAR $db;
FUNCTION DB_Class($dbname, $username, $passwo
php
0

imdb puan çekme


<?php

function oybul($adres) {
$kaynak = file_get_contents($adres);
preg
php
0

PHP için Windows'ta Apache'mi önerirsiniz IIS mi?


Bir proje için Windows (2008 r2) üzerinde PHP çalıştırmam gerekiyor. Internet Informa
                  
php
0

TIOBE indeksi açıklandı, 2016'da en hızlı yükselen programlama dili Go.


Program dillerinin ne kadar kullanıldığını ölçümlemeye çalışan TIOBE, 2016 indek
                  
php
0


e
                  
php
0

Php Sayfa Yönlendirme (header ile)header("Refresh: 3; url=http://www.deneme.com/yonleneceksayfa.php");
head
php
0