Android ViewPager kullanırken sayfa değiştirme


Android projenizde ViewPager veya JazzyViewPager gibi bundan türeyen bir yapı kullanıyorsannız 
                  
0