MS SQL içerisindeki büyük miktarda veriler arasında sayfalamayı hızlı bir şekilde yapmak


CREATE PROCEDURE dbo.GetProductsPaged
(
@startRowIndex int,
@maximumRows int
sql
2

MS SQL'de satır numarasını alma


SELECT * FROM (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id ASC) AS rownumber,
i
sql
2

Veritabananındaki bütün tabloların listesini alma


MSSQL serverda bir veritabanın üzerindeki bütün tablolaların listesini almak içi
                  
sql
1

Veritabanındaki bütün stored procedure'lerin listesini alma


MSSQL serverda bir veritabanındaki bütün stored procedure'lerin listesini almak i&#231
                  
sql
1

Stored Procedure içeriğini SQL ile almak


MS Sql server'da herhangi bir strored procedure'nin içeriğini SQL olarak almak içi
                  
sql
1

Stored Procedure'da parametrenin null kontrolüWHERE (@CategoryId IS NULL OR (DC.DOCUMENT_CATEGORY_ID = @CategoryId))
sql
1

Sql server'da tablolarda en son ne zaman değişiklik yapıldığını öğrenme


Bu sorguyla tablolarınızı yapı itibariyle en son değiştirilme tarihine göre sıralayabilirsiniz.
                  
sql
1

SQL ile günlük kayıt sayısını almak


Herhangi bir tablodaki date alanına göre günlük kayıt sayısını almak için bu sor
                  
sql
0

Veritabanındaki index'leri listelemeSELECT 
TableName = t.name,
IndexName = ind.name,
IndexId = ind.inde
sql
0

veritabanındaki tüm tablo ve sütunlarda arama yapmaDECLARE
@search_string VARCHAR(100),
@table_name SYSNAME,
@table_i
sql
0

MSSQL Collation değiştirmeUSE DbName;
ALTER DATABASE DbName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

ALTER
sql
0

Sql between kullanımı


Update Bran Set Description='newBrand' where Id Between 1 and 6

Update Bran
sql
0

SqlConnection ile veritabanı bağlantısı ve komut çalıştırma


c# ile veritabanı ile bağlantı kurup komut çalıştırmak için bu kodu kullanabilirsiniz.

[c
sql
0

Veritabanından rastgele kayıt getirme


MSSql server'da veritabanından rastgele kayıt getirmek için bu sql ifadesini kullanabilirsi
                  
sql
0

SQL'de ayın son gününü öğrenme


Verilen bir tarihte içinde bulunan ayın son gününü öğrenmek 

[code type=sq
sql
0

Sql Distinct ile Top kullanımıSELECT DISTINCT TOP 5 B.BRAND_NAME FROM USERS_DETAIL UD
INNER JOIN COMPANY_DETAIL
sql
0

Varchar değişkeni Integer olarak sıralamak


SELECT vNumber FROM table ORDER BY CAST(`vNumber` AS SIGNED)


Örnek:
1a
sql
0

Sql Server'da bütün tabloları silmek


MSSQL Server'da T-Sql yardımıyla bütün tabloları silmek için bu stored procedure&
                  
sql
0

SQL'de tarih formatını değiştirme


Sql kullanırken tarih formatını değiştirmek istediğinizde convert metodunu kullanabilirsiniz.

[code
sql
0

Sql Server 2012'de sayfalama


MS Sql Server 2012 ile tsql yardımıyla sayfalama yapmak için bu söz dizimini kullanabilirsiniz [code
                  
sql
0

Sql Server'da bir database'in boyutunu öğrenmek


Microsoft Sql Server'da bir veritabanının kapladığı alanı ve temel dosya bilgilerini &#2
                  
sql
0

Sql Server'da bir tablodan alan/sütün çıkarma/silme


Microsoft sql server'da bir tablodan alan/sütün silmek/çıkarmak için bu sql 
                  
sql
0

Sql server'da bir alanın veritipini değiştirmek


MSSql server'da tablonuzdaki bir alanın veri tipini değiştirmek için bu sorguyu kullanabili
                  
sql
0