Microsoft SQL Server'da replace fonksiyonunun kullanımı


MSSQL'de istediğiniz bir alandaki string değerini başka bir değerle değiştirmek için replace fonksiy
                  
0

MongoDB'de bir koleksiyona yeni alan eklemek


MongoDB'de daha önce yapısını oluşturduğunu bir koleksiyona yeni alan eklemek için upd
                  
0

MongoDB'de bir alanın ismini değiştirmek


Koleksiyonunuzdaki bir objenin ismini değiştirmek için $rename ifadesini kullanabilirsiniz.


[
0