Veritabanı bağlantısı oluşturma ve queryCLASS DB_Class {

VAR $db;
FUNCTION DB_Class($dbname, $username, $passwo
0

Veritabanındaki index'leri listelemeSELECT 
TableName = t.name,
IndexName = ind.name,
IndexId = ind.inde
0