.net altında c# yardımıyla iki videoyu nasıl birleştirebileceğiniz ait kodu paylaşıyoruz.

Not1 : programlama dili kullanmadan iki video dosyasını birleştirmek istiyorsanız koddaki arguments ifadesini ffmpeg komutunun arkasına yazmanız yeterli ffmpeg -i .... şeklinde.
.net altında FFmpeg kurulumu ve kullanımı için bu log'a bakabilirsiniz

Not2 : İki video dosyasını birleştirirken her ikisininde aynı codecten olmasına dikkat ediniz, eğer değilse önce ilgili codec için convert etmeniz gerekecektir, Yukardaki linkten ilk örneğimize bakarak nasıl convert edeceğinizi görebilirsiniz
public void Start()
{
Process process = new Process();
string path=@"c:\project\testvide\ffmpeg\";
process.StartInfo.FileName =path+"ffmpeg.exe"; //projenizin kendi yol bilgisini giriniz
process.StartInfo.WorkingDirectory = path;
process.StartInfo.Arguments = "-i 1_seksi264.mp4 -i 4_canavar264.mp4 sonuc.mp4";
process.StartInfo.UseShellExecute = false;
process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
process.StartInfo.RedirectStandardError = true;


process.OutputDataReceived += new DataReceivedEventHandler(OutputHandler);
process.ErrorDataReceived += new DataReceivedEventHandler(OutputHandler);

process.Start();
process.BeginOutputReadLine();
process.BeginErrorReadLine();
process.WaitForExit();
}
static void OutputHandler(object sendingProcess, DataReceivedEventArgs outLine)
{
Debug.WriteLine(outLine.Data);
}

Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız