FFmpeg ile herhangi bir video dosyası üzerine filigran eklemek için bu söz dizimini kullanabilirsiniz.


ffmpeg -i input.mp4 -i watermark.png -i watermark2.png -filter_complex \ "[0:v][1:v] overlay=10:10:enable='between(t,1,2)' [tmp]; [tmp][2:v] overlay=20:20:enable='between(t,2,3)'" output.mp4ffmpeg -framerate 1/4 -i resim.jpg -c:v libx264 -r 25 -pix_fmt yuv420p resim.mp4

.net altında FFmpeg ile yapmak için bu log'da Arguments satırına yukardaki ifadede ffmpeg den sonra geçen kısmı yazınız

Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız