FFMpeg kütüphanesi yardımıyla .net altında, video kesme, video üretme, video çevirme gibi işlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz. FFMpeg söz dizimi görece kolay olsada kendi ihtiyaç duyduğunuz senaryoya göre ilgili söz dizimin hangisini olduğunu bulmak zor olabilir. Kodlog altında FFMpeg kütüphanesini kullanırken başvurduğum bir çok söz dizimini seri halinde paylaşacağım ffmpeg etiketi altındaki örnekleri inceleyerek sizde ihtiyacınız olan örnek kodlara ulaşabilirsiniz.

Not: FFmpeg'i programlama dili olmadan kullanmak için aşağıdaki koddaki arguments kısmını ffmpeg komutunun arkasından yazınız "ffmpeg -i kaynak.mp4 -vcodec h264 result.mp4" şeklinde.

Buradan ffmpeg kütüphanesini indirerek işlemlere başlıyoruz.

ffmpeg.exe'nin bulunduğu dizini komple porjemizdeki /ffmpeg dizininin içine kopyalıyoruz. Daha sonra üzerinde işlem yapmak istediğiniz medya dosyalarını da buraya kopyalayın.

İlk örneğimiz bir video dosyasını h264 codec'i yardımıyla mp4 olara convert ediyoruz

public void Start()
{
Process process = new Process();
string path=@"c:\project\testvide\ffmpeg\";
process.StartInfo.FileName =path+"ffmpeg.exe"; //projenizin kendi yol bilgisini giriniz
process.StartInfo.WorkingDirectory = path;
process.StartInfo.Arguments = "-i kaynak.mp4 -vcodec h264 result.mp4";
process.StartInfo.UseShellExecute = false;
process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
process.StartInfo.RedirectStandardError = true;


process.OutputDataReceived += new DataReceivedEventHandler(OutputHandler);
process.ErrorDataReceived += new DataReceivedEventHandler(OutputHandler);

process.Start();
process.BeginOutputReadLine();
process.BeginErrorReadLine();
process.WaitForExit();
}
static void OutputHandler(object sendingProcess, DataReceivedEventArgs outLine)
{
Debug.WriteLine(outLine.Data);
}

Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız