Aggregate operasyonu sonrasında oluşan sonuç kümesindeki fieldların ismini değiştirmek veya projeksiyon yapmak için $project attribute'ini aggregate operasyonunuza parametre olarak ekleyebilirsiniz.
Örnek kullanım;


db.getCollection('DecayTweetTime').runCommand('aggregate',
{pipeline: [
//{$match:{"url.display_url":/instagram/}},
{$group: {_id: "$url.expanded_url", counter: {$sum: 1}}},
{$sort: {counter: -1}},
{$limit: 100},
{$project:{"link":"$_id",count:"$counter"}}
],
allowDiskUse: true})


Yorumlar

Bu kod parçacığına henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız