Cursor kullanımını gösteren basit bir örnek

DECLARE @CountryId uniqueidentifier

DECLARE @CountryCode nvarchar(2)

DECLARE mycurx CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT COUNTRY_ID,COUNTRY_CODE FROM COUNTRY where STATUS=1
OPEN mycurx
fetch next from mycurx into @CountryId,@CountryCode

while @@Fetch_Status=0
begin
select @CountryId as CountryId,@CountryCode as CC

fetch next from mycurx into @CountryId,@CountryCodeend
CLOSE mycurx
DEALLOCATE mycurx

Yorumlar

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye olunuz veya giriş yapınız